PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Divadielko a tanečné stretnutia
Slovenský dom v Podvlku, Poľsko
6. 4. 2017 - 27. 4. 2017
Hudobná a tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
28. 4. 2017 - 29. 4. 2017
Kubínske krpčeky 2017
Dolný Kubín
11. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Kubínske krpčeky
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
30. 4. 2017
O najkrajšiu kraslicu
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
31. 3. 2017 - 2. 5. 2017
Oživené melódie - tvorivé dielne
Habovka
6. 6. 2017 - 11. 6. 2017
 
OZNAMY A AKTUALITY
Spomínanie na Melichečíka
20. apr 2017 | 09:53:07
Divertimento musicale
10. apr 2017 | 12:16:56
Oživené melódie 2017
7. apr 2017 | 12:27:05
Kraslica - výsledky
30. mar 2017 | 12:29:55
 
SÚŤAŽE
Deň tanca - oravský festival detsk. modern. tanca
Vavrečka
17. 1. 2017 - 22. 5. 2017
Mladá slovenská poviedka 2017
Slovensko
17. 1. 2017 - 30. 6. 2017
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Orava
9. 2. 2017 - 22. 9. 2017
Oravský mikrofón - súťaž mladých moderátorov
MsKS Tvrdošín - Medvedzie
17. 1. 2017 - 29. 9. 2017
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského kultúrneho strediska v roku 2016?
áno, mnohých
[175h:73%]
celkovo hlasujúcich: 240
 

 

Cieľom súťaže bolo vyhľadať, zdokumentovať a zmapovať kultúrne dedičstvo poľskej Oravy a Spiša , ako i stopy Slovákov na tomto území. Zámerom bolo i pomôcť identifikácii mladej generácie s kultúrou komunít a propagovať tento kultúrny potenciál a tradície.

Súťaž bola vyhlásená pre deti i dospelých v troch kategóriách:

  1. obraz – archívne alebo súčasné fotografie mapujúce tému, výtvarný prejav
  2. text – archívne dokumenty a publikácie, knihy alebo súčasné literárne prejavy
  3. artefakt – vyhľadanie archívnych pracovných nástrojov a predmetov dennej spotreby

Do súťaže sa zapojilo celkom 77 krajanov – 20 dospelých a 58 detí z Jablonky, Podwilku, Podsarnia, Lipnice Malej , Lipnice Wielkej,  Piekielnika, Orawky a Jurgova. Spolu priniesli 20 artefaktov  - najmä predmetov spojených s pracovnými činnosťami a kníh. Krajania do súťaže poslali  aj 254 cenných historických fotografií z vlastných rodinných albumov i albumov príbuzných. Je to o 104 viac, ako pri súťaži v roku 2008. Sú na nich zachytené nielen rodinné oslavy, svadby, sväté prijímania a ďalšie rodinné udalosti, ale i ľudia pri práci, oddychu a zábave a dokumentujú bohatý život Slovákov na tomto území. Ide o zaujímavé dokumenty sviatočných i všedných dní, zachytené príležitostným fotografom. Portréty Oravcov pri práci i pri oddychu v nedeľné popoludnia či snímky ľudových muzikantov a divadelných ochotníkov vykresľujú životy rodín v období od začiatku 20. storočia po dnešné dni.

Zaujímavá je i kolekcia výtvarných prác detí z Jurgova.

 

Porota sa po prezretí súťažných fotografií a artefaktov rozhodla vecnými cenami oceniť všetkých súťažiacich:

v 1. kategórii – obraz

dospelí:

Anna Zborek - Podwilk

Bogusia Warciak – Podsarnie

Bozena Bryja – Podwilk

Eduard Prilinski - Podwilk

Maria Jazowska – Piekielnik

Julia Piekarczyk – Podwilk

Maria Bachula – Podwilk

Maria Poluś  - Jablonka

Genoveva Prilinska – Podwilk

Stefania Wdówka – Jablonka

Cecylia Zborkowa

Zofia Fifańska - Orawka

Aniela Bryja – Podwilk

deti:

Tatiana Bryja – Podwilk

Jowita Dudziak - Podwilk

Magdalena Kulig – Podwilk

Magdalena Dziedzic – Podwilk

Patrycja Sarniak – Michalak – Lipnica Mala

Mateusz Sarniak - Jablonka

kolektívna cena - kolekcia 40-tich výtvarných prác detí zo Základnej školy v Jurgove

 

v 2. kategórii - text

dospelí:

Stefania Wdówka – Jablonka

Lucjan Bryja – Podwilk

Barbara Zamrźniak – Podwilk

Maria Poluś – Jablonka

Dorota Marszalek – Lipnica Wielka

Elźbieta Wierzbiak – Lipnica Wielka

 deti:

Gregorz Bak – Podwilk

 

v 3. kategórii - artefakt

dospelí:

Jozef Rusnak – Podwilk

Jan Basisty – Jablonka

Tomasz Kidoń – Lipnica Wielka

Lucjan Bryja - Podwilk

deti:

Gregorz Bak – Podwilk

Jowita Dudziak - Podwilk

 

Cieľom našich snáh je iniciovať a zvýšiť slovenské povedomie u mladej generácie, identifikáciu so Slovenskom u detí, ktorých rodičia či starí rodičia sa hlásili k slovenskej národnosti. Tak, aby bol zabezpečený medzigeneračný prenos kultúrnych a národných hodnôt a tým aj kontinuita slovenského povedomia.

Chceme podporiť rozvoj talentovaných detí a mládeže – krajanov v Poľsku, umožniť im prezentáciu, sebarealizáciu a konfrontáciou so slovenskou kultúrou i sebareflexiu. Zámerom je vytvoriť z účastníkov aktivít projektu aktívny klub (kruh) priateľov slovenskej kultúry, ktorého členovia sa budú pravidelne schádzať, iniciovať nové aktivity a progresívnymi formami realizovať ďalší kultúrny krajanský život na poľskej Orave. Do „Kruhu“ sú zapojení všetci, ktorí prejavia o účasť na vzdelávacích a prezentačných aktivitách záujem. Zámerom je i odborne vzdelať miestnych kultúrnych lídrov, aby mali kompetencie k vedeniu súborov a krúžkov – i v zmysle trvalej udržateľnosti.

 

V druhej polovici roku sme iniciovali vznik:

- troch tanečných skupín v Podwilku

- divadelného krúžku v Podwilku

- realizovali 15 tvorivých a vzdelávacích stretnutí pre dospelých krajanov

a deti v Jablonke i Podwilku

- vydali pracovný zošit pre deti predškolského veka a 1. a 2. ročníkov ZŠ pod názvom O kom? O čom? O všeličom z autorského pera Dolnokubínčanky Blaženy Mikšíkovej a uznávaného grafika Miroslava Knapa

-  zakúpili výtvarné potreby a knihy pre krajanov

Fotogaléria