PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Alter oko
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
2. 11. 2020 - 30. 11. 2020
Cestami hornooravských plátenníkov virtuálne
virtuálne podujatie
19. 11. 2020 - 30. 11. 2020
Sme s vami virtuálne
Orava
17. 4. 2020 - 30. 12. 2020
 
 
SÚŤAŽE
Vianočný medovník - propozície súťaže
Slovensko
17. 12. 2020 - 13. 12. 2020
 
 

 

 

vzdelávacie podujatie

Oravci - cyklus interaktívnych podujatí

22. 10. 2020 - 28. 10. 2020

Orava

 

Oravci

Na významné osobnosti si na Orave zaspomínajú virtuálne a online.

 

Orava môže vždy a každému priehrštím ponúkať. Tomu, kto jej potenciál a často skryté krásy vníma. Krivolaké životné osudy ľudí, ich nezlomnosť, viera a tradícia boli živým námetom literárnych diel. Z tejto drsnej skromnosti a čistej krásy vzchádzali i odvážne myšlienky a ich rozhľadení nositelia. Životné osudy mnohých boli neľahké, skúšané dobou i vlastným odhodlaním napredovať. Ich práca, ľudské dielo bolo neraz skutočne ocenené a povšimnuté až po ich smrti, často s odstupom generácie. Niektorým sa dosiaľ nedostalo ani to a ich odkaz sprítomňujú až súčasné výskumy bádateľov.

Aj to je dlhoročným cieľom Oravského kultúrneho strediska, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prezentovať Oravcov, osobnosti kultúrneho, duchovného, spoločenského či hospodárskeho života, ktoré svojimi myšlienkami a víziami, ich napĺňaním, snažením a talentom prerástli rámec svojej komunity, Oravy i Slovenska. Je súčasťou našich snáh o zmapovanie a účelnú prezentáciu bohatej kultúrno-historickej regionálnej topografie.

 

Aktuálny projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je cyklom interaktívnych podujatí realizovaných online a zdieľaných na platformách Youtube a facebook. V troch prenosoch si priblížime životné osudy ľudí, ktorí svojím snažením a neúnavným napĺňaním svojich vízií dokázali realizovať významné počiny a zapísali sa do kultúrnej a spoločenskej mapy Slovenska. Podujatia boli pôvodné pripravené ako spomienkové podujatia v oravských obciach, z dôvodov epidemiologických opatrení ich však Oravské kultúrne stredisko ponúka iba virtuálne. Na niektoré z týchto osobností, inšpiratívnych aj pre dnešok, v roku 2020 pripadajú životné jubileá. Reagujeme preto na ne sériou biografických portrétov.

 

Prvé, realizované 22. októbra od 16.30 h priblíži významné osobnosti z Veličnej. Práve táto dolnooravská obec je rodiskom viacerých osobností, ktorých význam ďaleko prekročil hranice oravského regiónu, a zaradili sa svojím životom a dielom do širších slovenských i uhorských kultúrnych, duchovných a vedeckých relácií. Priblížime si v nich životné osudy a diela Mateja Šuleka pri príležitosti 205. výročia narodenia, Jána Seberiniho pri príležitosti 240. výročia narodenia, Ctiboha Zocha pri príležitosti jeho 205. výročia narodenia a 155. výročia úmrtia a Jána Munkaya pri jeho 200. výročí narodenia a 120. výročí úmrtia. 

Link na zdieľanie: