PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
 
 
SÚŤAŽE
Cineama 2021
Orava
15. 1. 2021 - 12. 3. 2021
Čo vieš o hviezdach?
Orava
14. 1. 2021 - 23. 3. 2021
AMFO 2021
Orava
21. 1. 2021 - 23. 4. 2021
Vesmír očami detí
Orava
22. 1. 2021 - 23. 4. 2021
Výtvarné spektrum 2021
Orava
25. 1. 2021 - 23. 4. 2021
 
 

 

 

propozície súťaží

Pohľadnica z lásky - celoštátna výtvarná súťaž

1. 5. 2020 - 31. 5. 2020

Slovensko

 

POPoADNICA Z LÁSKY

 

Pohľadnica z lásky

 

Súťaž pre deti a dospelých

s internetovým hlasovaním

 

P r o p o z í c i e   s ú ť a ž e

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzavretie prác: 31.05.2020

Výstava a internetové hlasovanie: 01.06.2020 – 15.06.2020

Vyhodnotenie hlasovania:  16.06.2020

Miesto konania výstavy: https://www.facebook.com/Oravsk%C3%A9-kult%C3%BArne-stredisko-v-Dolnom-Kub%C3%ADne-559781134355619/, virtuálna výstava na FB.

 

Poslanie:

Poskytnúť priestor prezentácii tradičného umenia medzi deťmi a dospelými. Podporiť a uchovať  techniku vyšívania krížikovou výšivkou. Prostredníctvom tejto techniky vytvoriť jedinečnú pohľadnicu pre starých rodičov, tety, kamarátov, spolužiakov, či známych.  Ponechať priestor umeleckej a tvorivej prezentácii deťom za pomoci dospelých. Spojiť vzdelávanie v oblasti tradičného umenia s možnosťou potešiť a obdariť druhých.

 

Podmienky:

Do súťaže spojenej s výstavou a internetovým hlasovaním sa môžu prihlásiť autori z celého Slovenska. Predmetom súťaže je pohľadnica, ktorej súčasťou je krížiková výšivka. Motív výšivky je voľný.

Podmienkou je zaslanie dvoch fotografií:

Fotografia č. 1:          autor + pohľadnica

Fotografia č. 2:          pohľadnica

Autor práce súhlasí so zverejnením pohľadnice (fotografia č. 2) vo virtuálnej výstave POHĽADNICA Z LÁSKY, ktorú usporiada Oravské kultúrne stredisko na svojich FB stránkach.

 

Kategórie:

A) materské školy

B) základné školy

C) dospelí

 

Hodnotenie a ocenenie:

Hodnotenie bude prebiehať na FB stránkach Oravského kultúrneho strediska počas výstavy pohľadníc. V každej kategórii budú udelené ocenenia. Víťaznou prácou sa stane pohľadnica, ktorá získa najviac hlasov počas virtuálnej výstavy, jej autor bude ocenený hodnotnými vecnými cenami. Oravské kultúrne stredisko vyžrebuje aj jedného hlasujúceho na FB stránkach virtuálnej výstavy a tento bude tiež ocenený.

 

Termín zaslania súťažných prác:

Podmienkou účasti je doručenie fotografií (fotografia č. 1 a fotografia č. 2) mailom na adresu: divadlo@osvetadk.sk najneskôr do 31.05.2020.

 

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú uverejnené na FB stránkach Oravského kultúrneho strediska. Autori budú s výsledkami súťaže oboznámení písomne prostredníctvom mailu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár.

V prípade organizačných zmien budú autori včas informovaní. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2020 podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a dodatkov.

 

Kontakt a bližšie informácie:

Ing. Martina Macáková, divadlo@osvetadk.sk, 0911 394 483

Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín, tel. 043/5864 978

Prílohy
poh_adnica_z_lasky.pdf, , 358 kb
pracovny_postup_poh_adnica_z_lasky.pdf, , 641 kb