PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Architektúra v krajine
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Dolnooravské fašiangy
Dolná Orava
1. 2. 2020 - 29. 2. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
4. 3. 2020
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 3. 2020
Hviezdoslavov Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
13. 3. 2020
O erb mesta Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 3. 2020 - 13. 3. 2020
Oravské divadelné dni 2020
Kultúrny dom Rabča
14. 3. 2020
Svet kovačického umenia
Stará Bystrica
27. 1. 2020 - 15. 3. 2020
Klub otvorenej mysle
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 3. 2020 - 15. 3. 2020
Tvorivé dielne - maľba na skle
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa, Dolný Kubín
17. 3. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Kocky sú hodené
24. feb 2020 | 10:26:09
Rok Martina Kukučína
20. feb 2020 | 13:01:19
Päť pozoruhodných publikácií
13. feb 2020 | 14:06:58
Dolnooravské fašiangy
13. feb 2020 | 10:41:40
 
 
ANKETA
Zapojíte sa do tohtoročných fašiangov?
nie
[2h:18%]
celkovo hlasujúcich: 11
 

 

 

propozície súťaží

Oravské spievanky-súťaž detského hudob. folklóru

20. 1. 2020 - 6. 3. 2020

Orava

 

Oravské spievanky 2020

Propozície

regionálnej postupovej súťaže a prehliadky

detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

Dom kultúry Nižná, 20. marec 2020

A.

Základné údaje

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne - Žilinský samosprávny kraj

Spoluorganizátori: Obecný úrad Nižná

Termín konania: 20. marec 2020

Miesto konania: Dom kultúry Nižná

 

I. Charakteristika súťaže

1. Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru.

2.  Súťažiť môžu detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťaž je určená deťom a mládeži.

4. Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená.

5. Súťaž sa koná každé dva roky.

 

II. Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru.

Ďalšími cieľmi sú:

1. podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu;

2. podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti;

3. umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných;

4. poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty;

5. aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska;

6. podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu;

7. objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

 

B.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

I. Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

a) regionálne súťaže a prehliadky, Oravské spievanky 20. 3. 2020, Nižná

b) krajské súťaže a prehliadky, Kubínske spievanky, 26. 4. 2020, Dolný Kubín

c) celoštátna súťaž a prehliadka. Viediečanova Habovka, 13. – 14. 6. 2020, Habovka

 

·         Základným stupňom sú regionálne postupové súťaže. Súťaž má postupový charakter. Z regionálnych postupových súťaží postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom súťažiacim jednotlivcom alebo kolektívom v každej kategórii. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať. 

 

II. Súťažné kategórie

1. Detské ľudové hudby:

·         Počet členov: 3 – 8 (výnimkou sú hudobné zoskupenia vychádzajúce z regionálnej, či lokálnej hudobnej tradície, napr. "gajdošská dvojka" – gajdy a husle, alebo kapela z Turej Lúky – heligónka, klarinet a trubka a pod.).

·         Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

·         Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t. j. husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza spracovanie hudobného materiálu. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou. Zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska

·         Hra z nôt nie je povolená.

 

2. Detské spevácke skupiny:

·         Počet členov: 3 – 12.

·         Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

·         Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

 

3. Sólisti speváci, spevácke duá:

·         Počet členov: 1 – 2.

·         Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

·         Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

 

4. Sólisti inštrumentalisti:

·         Počet členov: 1.

·         Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

·         Hudobný nástroj, na ktorom inštrumentalista hrá, musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, atď.). Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.). 

·         Inštrumentalista účinkuje sám, hudobný sprievod nie je povolený.

·         Sprievodný súbežný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.

·         Odporúča sa hrať na jednom hudobnom nástroji v rámci jedného súťažného čísla.

 

II. Podmienky pre súťažiacich

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí sú členmi niektorého detského folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne, vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, alebo bydliska. Ak sa v mieste pôsobenia/bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

             3. Do súťaže sa účinkujúci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke   

  Národného osvetového centra

  http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

  v časti „Chcem sa prihlásiť“ 

      

              4. Účinkujúci môže súťažiť a prechádza všetkými stupňami súťaže  len s jedným a tým

            istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže.

5. V roku konania celoštátneho kola súťaže môžu mať všetci účinkujúci maximálne 16 rokov. Výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v 1. kategórii (detské ľudové hudby), ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

6. Odporúča sa interpretovať hudobný materiál regiónu, z ktorého pochádza interpret/interpreti.

 

C.

ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

I.                    Hodnotenie súťaže

 

1. Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

2. Ďalej sa udeľuje spravidla jeden priamy postup do vyššieho kola v každej kategórii.

3. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. 4. Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom súťažiacim jednotlivcom alebo kolektívom v každej kategórii. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať. 

5. Kritériá hodnotenia:

 

všeobecne:

a. repertoár – výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, dramaturgická výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla, spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov,

b. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho, regionálneho),

c. technická a interpretačná úroveň súťažiacich,

d. celkový prejav;

 

v ka
Prílohy
oravske_spievanky_2020.pdf, , 235 kb