PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
Slovensko
22. 5. 2020 - 10. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s Bylinkárkou 1.
Slovensko
3. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Literárne pondelky - Posadnutosť zámenami
Slovensko
1. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Literárne pondelky - Agi
Slovensko
18. 5. 2020 - 15. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s bylinkárkou
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
3. 6. 2020 - 17. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s bylinkárkou
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
10. 6. 2020 - 24. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Výstava Vesmír očami detí
Dolný Kubín
3. 6. 2020 - 26. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Výstava Inšpirovaní domovom
25. máj 2020 | 10:19:15
Peter Balgha - výročie
22. máj 2020 | 08:53:15
Pozvánka na Oravské divadelné dni
21. máj 2020 | 21:27:39
Oravské divadelné dni
21. máj 2020 | 21:27:28
Bačovské dni v tomto roku NEBUDÚ
21. máj 2020 | 21:27:19
 
 
 

 

 

propozície súťaží

Scénické čítanie 2019 - Oravská súťaž

12. 9. 2019 - 11. 10. 2019

Orava

 

Scénické čítanie 2019

2. ročník regionálnej súťaže v scénickom čítaní pre žiakov základných škôl

p r o p o z í c i e

 

Organizátor: Základná škola s materskou školou  Babín

Spoluorganizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

                                OZ Divadlo nepozná nudu

                       

Termín: 29. október 2019

Miesto: Miestne kultúrne stredisko v Babíne

 

Poslanie a cieľ súťaže:

-          vytvárať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre,

-          vybraného autora a jeho dielo priamo pred divákom interpretovať v podobe scénického čítania,

-          nadobúdať sebavedomie pri kontakte s divákmi,

-          objavovať podoby a pestrosť umeleckého slova.

 

Podmienky súťaže:

Regionálneho kola sa môže zúčastniť každý neprofesionálny kolektív, ktorý inscenuje umelecký text formou scénického čítania.

V tomto roku sa bude formou scénického čítania prezentovať tvorba a diela Daniela Pastirčáka a Márie Ďuríčkovej.

 

Kategórie:

1.      kategória:  priemerný vek účinkujúcich do 10 rokov

2.      kategória:  priemerný vek účinkujúcich do 15 rokov

 

Počet účinkujúcich: 2 – 10 detí

Časový limit:  max. 6 minút

 

Podmienkou účasti je odoslanie záväznej prihlášky najneskôr do 11. októbra 2019.        

 

Bližšie informácie:

Bc. Mária Janotíková, OKS v D. Kubíne, tel.: 043/5864978, 0905 637 053, e-mail: literatura@osvetadk.sk

PaedDr. Anna Kurčinová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Babíne, tel.: 0911 130368, e-mail: zsmsbabin@gmail.com

 

Záväzná prihláška

na 2. ročník scénického čítania

( MKS v Babíne, 29. 10. 2019 )

 

 

Pedagóg:

Meno, priezvisko, titul:  ................................................................................................................

Adresa bydliska:  ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Adresa a názov školy:  .................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kontakty:  e-mail:   ......................................................................................................................

                 č. tel.:  ..........................................................................................................................