PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
24. 10. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
26. 10. 2018
Míľniky
Oravská knižnica A. Habovštiaka
26. 10. 2018
Impresie
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
3. 10. 2018 - 26. 10. 2018
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
26. 10. 2018 - 27. 10. 2018
Inšpirovaní Oravou
Penzión Hrubjak
1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Z náručia poznania
Dolný Kubín
1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
31. 10. 2018
Z náručia poznania
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
29. 10. 2018 - 2. 11. 2018
Návraty k drevu a kameňu - výstava
Bielsko-Biala
12. 10. 2018 - 10. 11. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravský mikrofón
15. okt 2018 | 08:14:00
Výtvarníci zo Srbska v Žiline
28. aug 2018 | 08:34:16
 
SÚŤAŽE
15. Vianočná pohľadnica
Európa
1. 9. 2018 - 15. 11. 2018
 
ANKETA
Navštívili ste v lete niektorý z festivalov Oravského folklórneho leta?
áno, niekoľko
[26h:70%]
nie
[4h:11%]
celkovo hlasujúcich: 37
 

 

 

propozície súťaží

Mladá slovenská poviedka 2018

15. 1. 2018 - 30. 6. 2018

Slovensko

 

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2018

XV. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov

-  p r o p o z í c i e  -

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor súťaže:  Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom  Kubíne

Poslanie súťaže:

·         Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.

·         Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.

·         Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.

·         Zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu.

Charakteristika súťaže:

Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí päťčlenná porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov.

Podmienky súťaže:

·         Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s dosiaľ nepublikovanou prácou.

·         Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

·         Súťažný žáner – poviedka.

·         Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12, v slovenskom jazyku na e-mail: literatura@osvetadk.sk, a aj na poštovú adresu organizátora (obálka  označená textom – Mladá slovenská poviedka 2018): Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bseterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín.

·         Súťažnú prácu s názvom je potrebné zaslať v osobitnej v prílohe. V ďalšej prílohe uveďte  Vaše údaje: meno,  priezvisko, vek, adresa bydliska, e-mail. adresa, tel. kontakt, názov a miesto navštevovanej školy, ročník, alebo zamestnanie.

·         Texty autorom späť nezasielame.

·         Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov súťaže publikované, príp. prihlásené do inej súťaže.

Súťaží sa v kategóriách:

I. kategória     -           žiaci od 11 do 14 rokov (ZŠ, OG)

II. kategória    -           študenti od 15 do 19 rokov (OG, SŠ)

III. kategória   -           študenti a dospelí od 20 do 30 rokov (VŠ, dospelí)

Dovŕšenie veku sa určuje k 30. 6. 2018.

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.  Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2018. Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov, spojené s prezentáciou zborníka, sa uskutoční v októbri 2018 v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

- udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

- nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,

- neudeliť niektorú z cien.

Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu. Víťazom v II. a III. kategórii budú udelené i finančné ceny v hodnote á 100 eur. Autorom na vyhodnotení bude preplatené cestovné na základe platných cestovných lístkov. Práce ocenených autorov budú publikované v zborníku a prezentované elektronickou formou na web stránke vyhlasovateľa a v printových médiách.

 

Kontakt, informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

č. tel.: 043/5864 978,  0905 637 053,  e-mail: literatura@osvetadk.sk

Prílohy
mlada_slovenska_poviedka_2018.doc, , 38 kb
mlada_slovenska_poviedka_2018.pdf, , 60 kb