PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Oravské remeselné Vianoce
Slovenský inštitút Varšava
14. 12. 2018 - 15. 12. 2018
29. Oravské Vianoce
MsKS Dolný Kubín
21. 11. 2020 - 17. 12. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
5. 12. 2018 - 19. 12. 2018
Vianočná pohľadnica
Bratislavský hrad-Západná terasa, Bratislava
29. 11. 2018 - 20. 12. 2018
Svet kovačického insitného umenia
Turčianska galéria v Martine
15. 11. 2018 - 31. 12. 2018
Tvorivé stretnutie s bábkou
Orava
1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Vianoce deťom
KD Zuberec
1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
15. Vianočná pohľadnica
Slovensko, Poľsko, Srbsko
29. 11. 2018 - 31. 1. 2019
Dvere dokorán
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 12. 2018 - 31. 1. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Z náručia poznania
10. dec 2018 | 10:38:04
Vianočná pohľadnica - výsledky
27. nov 2018 | 07:18:20
Inšpirovaní drevom a kameňom
13. nov 2018 | 10:27:28
Výstava Ľubomíra Orsága
5. nov 2018 | 10:22:03
Pätnásč rokov poviedky
25. okt 2018 | 07:41:23
 
SÚŤAŽE
 
ANKETA
Navštívili ste v lete niektorý z festivalov Oravského folklórneho leta?
áno, niekoľko
[107h:83%]
nie
[8h:6%]
celkovo hlasujúcich: 129
 

 

 

propozície súťaží

Oravské spievanky - detský hudobný folklór

15. 1. 2018 - 8. 3. 2018

Nižná

 

Oravské spievanky 2018

regionálna postupová súťaž a prehliadka

detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

-  p r o p o z í c i e  -

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne - Žilinský samosprávny kraj

Spoluorganizátor: Obecný úrad Nižná

Termín konania: 22. marec 2018

Miesto konania: Dom kultúry Nižná

I. Charakteristika súťaže

1. Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru.

2. Súťažiť môžu detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťaž je určená deťom a mládeži.

4. Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená.

5. Súťaž sa koná každé dva roky.

II. Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru.

Ďalšími cieľmi sú:

1. podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu;

2. podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti;

3. umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných;

4. poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty;

5. aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska;

6. podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu;

7. objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

 

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

I. Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

a) regionálne súťaže a prehliadky, Oravské spievanky 22. 03. 2018, Nižná

b) krajské súťaže a prehliadky, Kubínske spievanky, 29. 04. 2018, Dolný Kubín

c) celoštátna súťaž a prehliadka Viediečanova Habovka, 16. – 17. 06. 2018, Habovka

Základným stupňom sú regionálne postupové súťaže. Súťaž má postupový charakter.

Z regionálnych postupových súťaží postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom súťažiacim jednotlivcom alebo kolektívom v každej kategórii. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať.

 

II. Súťažné kategórie

1. Detské ľudové hudby:

Počet členov: 3 – 8 (výnimkou sú hudobné zoskupenia vychádzajúce z regionálnej, či lokálnej hudobnej tradície, napr. "gajdošská dvojka" – gajdy a husle, alebo kapela z Turej Lúky – heligónka, klarinet a trubka a pod.).

Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t. j. husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza spracovanie hudobného materiálu. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou. Zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska

Hra z nôt nie je povolená.

 

2. Detské spevácke skupiny:

Počet členov: 3 – 12.

Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

 

3. Sólisti speváci, spevácke duá:

Počet členov: 1 – 2.

Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

 

4. Sólisti inštrumentalisti:

Počet členov: 1.

Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

Hudobný nástroj, na ktorom inštrumentalista hrá, musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, atď.). Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.).

Inštrumentalista účinkuje sám, hudobný sprievod nie je povolený. Sprievodný súbežný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. Odporúča sa hrať na jednom hudobnom nástroji v rámci jedného súťažného čísla.

 

II. Podmienky pre súťažiacich

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí sú členmi niektorého detského folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne, vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, alebo bydliska. Ak sa v mieste pôsobenia/bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

3. Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha propozícií), poslať so všetkými prílohami vo verzii Word ale aj poštou (resp. priniesť osobne) potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do termínu.

4. Účinkujúci môže súťažiť a prechádza všetkými stupňami súťaže len s jedným a tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže.

5. V roku konania celoštátneho kola súťaže môžu mať všetci účinkujúci maximálne 16 rokov. Výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v 1. kategórii (detské ľudové hudby), ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

6. Odporúča sa interpretovať hudobný materiál regiónu, z ktorého pochádza interpret/interpreti.

 

C. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Hodnotenie súťaže

1. Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

2. Ďalej sa udeľuje spravidla jeden priamy postup do vyššieho kola v každej kategórii.

3. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. 4. Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom súťažiacim jednotlivcom alebo kolektívom v každej kategórii. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať.

5. Kritériá hodnotenia:

všeobecne:

a. repertoár – výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, dramaturgická výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla, spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov,

b. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho, regionálneho),

c. technická a interpretačná úroveň súťažiacich,

d. celkový prejav;

v kategórii 1. detské ľudové hudby:

a. intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia,

b. interpretačná technika hry na jednotlivých hudobných nástrojoch,

c. vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu,

d. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov ansámblového prejavu (ozdobná technika, harmonicko-rytmický sprievod);

v kategórii 2. detské spevácke skupiny:

a. súznenie skupinového spevu,

b. vyváženosť jednotlivých hlasových skupín,

c. kvalita hlasov (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah),

d. intonácia,

e. dodržiavanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región,

f. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región;

v kategórii 3. sólisti speváci, spevácke duá:

a. kvalita hlasu (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah),

b. intonácia,

c. technika spevu,

d. dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región,

e. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región;

v kategórii 4. sólisti inštrumentalisti:

a. interpretačná technika hry,

b. výber piesní zodpovedajúci typu nástroja,

c. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov,

d. originalita a individuálny prístup k spracovaniu hudobného materiálu,

e. prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností, ak to dovoľuje charakter regiónu a typ hudobného nástroja, primárne sa však hodnotí hra na hudobnom nástroji.

II. Odborná hodnotiaca porota

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

III. Termín zaslania záväznej prihlášky:

Záväznú prihlášku na Oravskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru je potrebné vyplnenú zaslať najneskôr do 8. marca 2018, na adresu: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55 026 01 Dolný Kubín, faxom: 043/5864928 alebo na e-mailovú adresu: folklor@osvetadk.sk

Prihlášky zaslané po 8. marci 2018 nemusia byť akceptované. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

 

D. DOPŇUJÚCE INFORMÁCIE

I. Práva a povinnosti súťažiacich

1. Súťažiaci sú povinní:

- akceptovať pravidlá a podmienky súťaže

- rešpektovať pokyny organizátora súťaže

- prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v

základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu (úprava počtu fráz, alebo sledu piesní, harmónie, rytmiky, variačnej techniky)

2. Súťažiaci majú právo:

- na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

- žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a realizátorovi súťaže a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby, ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže.

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2018 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Ocenenie:

Všetci účinkujúci sólisti a kolektívy získajú diplom za účasť, postupujúci budú ocenení vecnými cenami a diplomom.

III. Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po rozborovom seminári na záver regionálnej súťažnej prehliadky v priestoroch Domu kultúry v Nižnej.

IV. Finančné zabezpečenie:

Účinkujúce kolektívy a sólisti si hradia všetky náklady spojené s účasťou z vlastných prostriedkov, alebo z prostriedkov vysielajúcej organizácie. Ostatné (režijné) náklady hradí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

 

Kontakt – Bližšie informácie:

Mgr. Miroslava Ivanová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

043/5864978, 0905 637053, folklor@osvetadk.sk

Prílohy
oravske_spievanky_2018.doc, , 84 kb
oravske_spievanky_2018.pdf, , 423 kb