PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Deň obce Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
22. 7. 2018
Inšpirovaní Oravou
Koliba u Maláka
18. 7. 2018 - 22. 7. 2018
43.Podroháčske folklórne slávnosti
Zuberec
3. 8. 2018 - 5. 8. 2018
Nositelia tradícií
Kultúrny dom
4. 8. 2018 - 5. 8. 2018
43. Podroháčske folklórne slávnosti
Zuberec - Brestová, Oravský Biely Potok
3. 8. 2018 - 5. 8. 2018
Návraty k Siváňovcom
Babín
13. 8. 2018 - 19. 8. 2018
Oravské folklórne leto 2018
Orava
24. 6. 2018 - 31. 8. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Zázrivské dni
16. júl 2018 | 10:47:29
Výstava v Žiline
16. júl 2018 | 09:28:45
Festival pod Pilskom a Babou horou
4. júl 2018 | 10:35:27
Pozvanie na Bačovské dni
28. jún 2018 | 11:44:09
Do Podbiela na folklór
22. jún 2018 | 14:22:12
 
SÚŤAŽE
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Orava
15. 1. 2018 - 24. 9. 2018
 
ANKETA
Plánujete sa zúčastniť niektorého z našich aprílových podujatí?
áno, určite
[176h:80%]
skôr nie
[13h:6%]
určite nie
[13h:6%]
celkovo hlasujúcich: 219
 

 

 

propozície súťaží

O najkrajšiu kraslicu 2018

10. 1. 2018 - 23. 2. 2018

Slovensko

 

O  NAJKRAJŠIU KRASLICU 2018

17. celoštátna výtvarná súťaž

-  p r o p o z í c i e   c e l o š t á t n e j   s ú ť a ž e  -

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka prác: 23. 2. 2018

Výstava: 7. 3. – 6. 4. 2018

Miesto konania posúťažnej výstavy: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 Poslanie:

Poskytnúť priestor prezentácie výtvarnej tvorby vo vyhlásenej téme pre širokú verejnosť, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, prostredníctvom výstavy prezentovať zvykoslovie jarného slnovratu, dať možnosť výtvarnej prezentácii deťom i dospelým.

Podmienky súťaže:

Do súťaže spojenej s predajnou výstavou sa môžu prihlásiť autori z celého Slovenska a krajania zo zahraničia s počtom max. 10 kraslíc (vyfúknuté vajíčko), vytvorených rôznymi technikami.

Práce musia byť riadne označené: meno,  priezvisko, vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, pri deťoch škola. Práce môže autor doniesť osobne, alebo zaslať poštou.

Je potrebné ich  zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký materiál.

Autor práce do súťaže posiela na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri preprave mu nebudú nahradené.

Kategórie:

vekové:          5 – 11 rokov; 12 – 18 rokov; nad 18 rokov

techniky:        tradičné; súčasné a experimentálne

Odborná hodnotiaca porota:

Minimálne trojčlennú odbornú hodnotiacu porotu menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

Termín zaslania súťažných prác:

Podmienkou účasti je doručenie súťažných prác najneskôr do 23. 2. 2018 osobne alebo poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Práce zaslané po 23. 2. 2018 nebude organizátor akceptovať.

Ocenenie:

V každej kategórii bude udelené  1., 2. a 3. miesto a jedna hlavná cena v celej súťaži. Porota si vyhradzuje právo miesto neudeliť, prípadne ceny prerozdeliť. Ceny budú vecné, pri prvých miestach bude udelená aj finančná odmena 100 €.

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú uverejnené v regionálnej tlači a na stránke www.osvetadk.sk.

Autori budú s výsledkami súťaže oboznámení písomne. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár.

Po skončení výstavy budú práce vrátené autorom na vyžiadanie. V prípade organizačných zmien budú autori  včas informovaní.  Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2018 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Práce sa po súťaži vracajú na náklady vyhlasovateľa.

 

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, vytvarnictvo@osvetadk.sk, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín, tel. 043/5 864 978, 0915 032 734 

 

Prílohy
o_najkrajsiu_kraslicu_2017.doc, , 38 kb
o_najkrajsiu_kraslicu_2017.pdf, , 50 kb