PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Gajdošská vandrovka
Základné a materské školy na Orave
1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Veľká výzva - cestami hornooravských plátenníkov
Základné školy a osemročné gymnáziá na Orave
1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Včelárska vandrovka
Základné a materské školy na Orave
1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
30. 9. 2020
Sme s vami virtuálne
Orava
17. 4. 2020 - 30. 12. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
17. sep 2020 | 13:38:56
Namaľuj ľudového muzikanta
16. sep 2020 | 12:11:24
Gajdovačka v rúškach
7. sep 2020 | 08:59:31
Vandrovanie Oravou
25. aug 2020 | 10:10:07
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

Mladá slovenská poviedka 2013

23. 1. 2013 - 30. 6. 2013

Slovensko

 

X. celoštátna literárna súťaž mladých autorov

mladá slovenská poviedka 2013

p r o p o z í c i e

 

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:

Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Poslanie súťaže:

·         Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.

·         Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.

·         Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.

·         Zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu .

 

Podmienky súťaže:

·         Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, s dosiaľ nepublikovanou prácou.

·         Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

·         Súťažný žáner – poviedka.

·         Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosti písma 12 na e-mail: divadlo@osvetadk.sk a na poštovú adresu v štyroch kópiách v slovenskom jazyku.

·         Súťažná práca musí obsahovať názov, meno a priezvisko autora, vek, zamestnanie, bydlisko, u žiakov a študentov aj názov a adresa navštevovanej školy a ročník, e-mail. adresa, tel. kontakt.

·         Texty autorom späť nezasielame.

·         Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

·         Každá obálka so súťažnými textami musí byť označená textom – Mladá slovenská poviedka 2013.

 

Súťaží sa v kategóriách:

I. kategória         -              žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií

II. kategória       -              študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií

III. kategória      -              dospelí do 30 rokov

 

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.

Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2013.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční

24. októbra 2013 v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

                               - udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

                               - nezaradiť práce do súťaže pre nedodržanie podmienok propozícií,

                               - neudeliť niektorú z cien.

Víťazné práce budú uverejnené v regionálnej tlači a publikované v zborníku.

Víťazom v II. a III. kategórii budú udelené finančné ceny.

 

Kontakt, informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín,

č. tel.: 043/5864978, 0905 637053, e-mail: divadlo@osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk

Prílohy
propozicie_msp_2013.doc, , 33 kb