PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
GAJDOŠSKÉ FAŠIANGY
Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany
5. 2. 2016 - 7. 2. 2016
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
10. 2. 2016
ŠKOLENIE PRE VEDÚCICH ASTRONOMICKÝCH KRÚŽKOV
Cirkevná spojená škola A. Radlinského
18. 2. 2016
MILAN LACKOVIČ - INFRAFOTO
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
22. 1. 2016 - 18. 2. 2016
SPOMIENKOVÉ PODUJATIE K 150. VÝROČIU L. N. JÉGEHO
Oravská knižnica A. Habovšiaka Dolný Kubín
24. 2. 2016
PUTOVANIE DUŠÍ
DK Trstená
15. 1. 2016 - 25. 2. 2016
KELTI NA SLOVENSKU - výstava
OKS Dolný Kubín
22. 2. 2016 - 10. 3. 2016
HUDOBNÁ A TANEČNÁ FOLKLORISTIKA
OKS Dolný Kubín
1. 11. 2015 - 31. 7. 2016
 
OZNAMY A AKTUALITY
RODOM A SRDCOM Z ORAVY 2
24. jan 2016 | 15:06:01
O najkrajšiu kraslicu 2016
20. jan 2016 | 10:41:57
 
SÚŤAŽE
O NAJKRAJŠIU KRASLICU 2016
Dolný Kubín
21. 1. 2016 - 1. 3. 2016
VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž
Orava
2. 2. 2016 - 20. 3. 2016
14. DEŇ TANCA
Rabča, Vavrečka
29. 5. 2016 - 5. 6. 2016
ORAVSKÝ MIKROFÓN 2016
Tvrdošín
14. 10. 2016
 
ANKETA
O našej činnosti a podujatiach ste informovaní najčastejšie:
z rozhlasu
[27h:10%]
inak
[9h:3%]
celkovo hlasujúcich: 283
 

 


 

Príhovor

 

Kraj severného Slovenska - Orava láka každoročne množstvo návštevníkov nielen svojou čarokrásnou prírodou, tichom na úpätí roháčskych končiarov či osviežením pri brehoch Oravskej Priehrady alebo Oravíc. Ponúka aj svoju históriu vpísanú do kamenných múrov Oravského hradu, dreveníc v zuberskom Skanzene a množstvo kultúrnych podujatí. Ožíva v nich bohatstvo tradičnej kultúry a prezentuje sa aj tá súčasná. Usporadúvajú sa pravidelne, niektoré svojim dosahom prerástli región i Slovensko a priťahujú čoraz väčší počet divákov. Bohatý kultúrny život Oravy svojou odbornou a metodickou pomocou zastrešuje práve Oravské kultúrne stredisko.

Stredisko ako odborné, programové a poradenské centrum pre kultúru a vzdelávanie na Orave je tvorcom a spolutvorcom významných kultúrnych podujatí v regióne. Sú to najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie vzdelávacie a prezentačné aktivity. Aktívne spolupracujeme s miestnymi osvetovými zariadeniami, miestnou a regionálnou samosprávou, tretím sektorom a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí. Vyhľadávame, sprístupňujeme a dokumentujeme činnosť tvorcov miestnej kultúry, pomáhame súborom i jednotlivcom, propagujeme kultúrne potencionality regiónu a jeho kultúrne symboly. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa usilujeme o zvyšovanie vedomostí i zručnosti obyvateľov, utváranie ich vzťahu a postojov ku kultúrnym hodnotám v najširšom chápaní. Stredisko každý rok pripraví viac ako dvadsať scénických programov, pätnásť regionálnych a nadregionálnych súťaží, niekoľko celoštátnych i medzinárodných výtvarných súťaží a výstav a viac ako sto vzdelávacích podujatí pre 63 obcí a miest Oravy.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj.

Oblasti pôsobenia a aktivít:

 • tradičná a ľudová kultúra - folklórny tanec a spev, (folklórne skupiny a súbory detí i dospelých, ľudové hudby a sólisti), ľudovoumelecká tvorba
 • moderný a nefolklórny tanec (skupiny moderného, country a spoločenského tanca, mažoretky)
 • moderná, vokálna, inštrumentálna hudba (country, folk, jazz, dychová hudba, spevácke zbory...)
 • film, fotografia, výtvarníctvo a výstavná činnosť
 • umelecké slovo (recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači)
 • divadlo detské i dospelých
 • amatérska astronómia
 • vzdelávacie aktivity pre rôzne vekové a sociálne skupiny (právna, prosociálna, protidrogová, zdravotná, ekologická, multikultúrna, enviromentálna výchova)
 • vzdelávanie tvorcov kultúry (prednášky, semináre, tvorivé stretnutia)
 • občianske obrady, národné tradície, osobnosti kultúrno-spoločenského života
 • branná výchova a šport a ďalšie