PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

Mladá slovenská poviedka - výsledky

4. okt 2012 | 10:49:59

 

tlačová správa

 

Mladá slovenská poviedka po deviatykrát

 

Celoštátna literárna súťaž v tomto roku oslovila 104 mladých autorov.

 

Súťaž, ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa stretla s vysokým záujmom. Svoje literárne texty do nej poslalo 104 mladých autorov, ktorí sa prostredníctvom svojich poviedok podelili o reflexiu svojho bytia. V troch vekových kategóriách dominovali, tak ako v uplynulých ročníkoch, stredoškoláci. Súťaž si opäť našla svojho adresáta i pevné miesto medzi ostatnými celoštátnymi literárnymi aktivitami. Stala sa priestorom pre spoveď vyzrievajúcich duší,  miestom hľadania odpovedí na jednoduché i zložitejšie otázky súčasnosti. Stala sa miestom, kde mladí autori nastavujú zrkadlo sami sebe i svetu navôkol. Naplniť poslanie súťaže - verejne prezentovať i tvorivo konfrontovať tvorbu mladých literárnych talentov a zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu literatúru, pomôže i zborník ocenených prác, vydaný pri tejto príležitosti. Porotu, ktorej predsedala prof. Eva Kollárová, zaujali a oslovili jednoduché každodenné, no nie banálne príbehy, úprimná zvnútornená nevšedná všednosť i spôsob vyjadrovania sa mladých autorov. Porota ocenila i skutočnosť, že mnohí mladí autori sa zúčastňujú súťaže už pravidelne a aj konfrontáciou s porotou sa umelecky rozvíjajú. Majú rešpekt pred iným pohľadom, reflektujú ho, majú svoj názor a vyslovujú ho. Víťazstvo v najmladšej kategórii žiakov  6.-9. ročníkov základných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií získala za poviedku Na vysokých podpätkoch Daniela Ferková z Košíc, v kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných  gymnázií boli udelené dva prvé miesta – Márii Bilej z Nižného Hrušova za poviedku Radžán a Ivane Furjelovej z Dlhej nad Oravou za poviedku Spomienky nespáliš. Medzi dospelými autormi do 30 rokov porotu najviac zaujal Martin Kovalčík-Martinov zo Spišského Štiavnika s poviedkou Karlíto. Vyhodnotenie celoštátnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, literárnym popoludním a stretnutím s autormi sa uskutoční 18. októbra o 13.00 hodine v koncertnej sále Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Súčasťou bude i literárne stretnutie s Etelou Farkašovou, univerzitnou profesorkou, spisovateľkou a členkou poroty Mladej slovenskej poviedky.

 

 

 

Dolný Kubín 4. 10. 2012                                                                                PhDr. Miroslav Žabenský

zabensky@osvetadk.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledková listina

Mladá slovenská poviedka 2012

 

I. kategória

 

1.   miesto   -   Daniela Ferková, Košice – Na vysokých podpätkoch

2.   miesto   -   Juraj Vasek, Dolný Kubín – Chcete volať 150 ?

3.   miesto   -   Vanessa Jóriová, Diakovce – Krok za krokom

Čestné uznanie:

Maroš Krchňák, Handlová - Nenormálny

Terézia Hladká, Bardejov – (Nie)len sny

Lenka Želonková, Prešov – Úprimnosť nadovšetko, Šťastie mi teda nepraje

Richard Kučera, Prievidza – Les a ja

 

II. kategória

 

1.   miesto   -   Mária Bilá, Nižný Hrušov – Radžán

1.   miesto   -   Ivana Furjelová, Dlhá nad Oravou – Spomienky nespáliš

2.   miesto   -   Ivana Čerňanová, Považská Bystrica – Princezná a kováč

3. miesto    Ľubica Bystričanová, Likavka – Huslista

3. miesto – Veronika Kostolanská, Dolný Kubín – Chcem vyzerať ako „ostatné dievčatá“

Čestné uznanie:

Monika Buknová, Ružomberok – Bajk

Andrea Gondová, Banská Bystrica – Krátke rozjímanie pri pohári vína

Zdenka Fecskeová, Dolný Kubín – Keď snívam

Ivona Fořtová, Poprad – Cesta nocou

 

III. kategória

 

1.   miesto   -   Martin Kovalčík–Martinov, Spišský Štiavnik – Karlíto

2.   miesto   -   Katarína Želinská, Sabinov – Bocianica

2.   miesto   -   Tomáš Gerbery, Prešov – Ako vycvičiť myšlienku

3.   miesto   -   Alena Sabuchová, Ružomberok – Nič sa nestalo

Čestné uznanie:

Marek Hudec, Nové Zámky – Stratení

Kristína Šatarová, Ružomberok – Pravda menom Had

Monika Nagyová, Nové Zámky – Nasledujme Fedora

Veronika Kvašňovská, Kechnec – Podpíšem s ním zmluvu, až keď začnem premýšľať

Petra Stračiaková, Trstená – Čajky nežijú

 

 

Práce posudzovala odborná porota v zložení:

Predsedníčka poroty: prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., ŠPÚ Bratislava, KU Ružomberok

Členovia poroty: prof. PhDr. Etela Farkašová, CSc., FF UK Bratislava

PaedDr. Július Lomenčík, PhD., FHV UMB Banská Bystrica

PhDr. Jozef Brezovský, VŠ sv. Alžbety Trstená

Bc. Mária Janotíková, OKS Dolný Kubín